Mega City 2

Danh sách các công ty tại khu công nghiệp mỹ phước

Danh sách các công ty tại khu công nghiệp mỹ phước

1.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP YEU TA PETROCHEMICAL
 Ngành nghề: CAO SU - NGUYÊN LIỆU
Địa chỉ: LÔ C-8F-CN ĐƯỜNG NE7C KCN MỸ PHƯỚC 3, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3577399
Fax: (650)3577229

 2.  CTY TNHH ĐIỆN LẠNH MIDEA (VIỆT NAM)
 Ngành nghề: ĐIỆN LẠNH - THIẾT BỊ
Địa chỉ: ĐƯỜNG DE3 KCN MỸ PHƯỚC 3, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3577128
Fax: (650)3577202

 3.  CTY TNHH LỐP KUMHO VIỆT NAM (KHV)
 Ngành nghề: VỎ, RUỘT XE - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: LÔ G2-CN KCN MỸ PHƯỚC 3, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3599000
Fax: (650)3551568

 4.  CTY TNHH KING JIM (VIỆT NAM)
Ngành nghề: VĂN PHÒNG PHẨM
Địa chỉ: LÔ D-4A-CN & D-4C-CN ĐƯỜNG NE8B KCN MỸ PHƯỚC 3, X.THỚI HÒA, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3577055
Fax: (650)3577056
Email: nam@kingjim.com.vn
             
 5.  CTY TNHH IWAI PLANT TECH VIỆT NAM
Ngành nghề: CƠ KHÍ - GIA CÔNG & SẢN XUẤT
Địa chỉ: LÔ A-1A-CN KCN MỸ PHƯỚC 3, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3553265
Fax: (650)3553263
Email: nagaigiken@vnn.vn ; kimthyjp@ybb.ne.jp

6.  CTY TNHH FACTORY 45 FURNITURE
Ngành nghề: NỘI THẤT - VẬT TƯ THIẾT KẾ & TRANG TRÍ
Địa chỉ: LÔ A2K ĐƯỜNG NA4 KCN MỸ PHƯỚC 3, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3553137
Fax: (650)3553138

 7.  CTY TNHH HEISE INDUSTRIES VN
Ngành nghề: KHUÔN MẪU
Địa chỉ: LÔ A-2D-CN KCN MỸ PHƯỚC 3, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3553557
Fax: (650)3553559
Email: thanhvanheise86@yahoo.vnn.vn

 8.  PRECISION MACHINING ASSEMBLING SERVICE CO., LTD
Ngành nghề: CƠ KHÍ - GIA CÔNG & SẢN XUẤT
Địa chỉ: LÔ A-2A-CN KCN MỸ PHƯỚC 3, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3553325
Fax: (650)3553322

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC 2
  
1.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP KÍNH AN TOÀN MẶT TRỜI

Ngành nghề: KÍNH - SẢN XUẤT, BUÔN BÁN & LẮP ĐẶT
Địa chỉ: LÔ B10 ĐƯỜNG NA5 KCN MỸ PHƯỚC 2, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3567539
Fax: (650)3567531

2.  CTY TNHH SECURENMAN VIỆT NAM
Ngành nghề: CỬA
Địa chỉ: ĐƯỜNG NA3 KCN MỸ PHƯỚC 2, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3567737
Fax: (650)3567733

3.  SAEHWA - BANDO VINA CO., LTD
Ngành nghề: CƠ KHÍ - GIA CÔNG & SẢN XUẤT
Địa chỉ: F-6A-CN KCN MỸ PHƯỚC 2, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3553300
Fax: (650)3553304
Email: saehwabando@yahoo.com

4.  CTY TNHH DONGIL RUBBER BELT VIỆT NAM
Ngành nghề: BĂNG TẢI CÁC LOẠI
Địa chỉ: LÔ F-1-CN & F-7-CN KCN MỸ PHƯỚC 2, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3556070
Fax: (650)3556078

5.  CTY TNHH NATION PUMP
Ngành nghề: MÁY BƠM
Địa chỉ: ĐƯỜNG NA6 KCN MỸ PHƯỚC 2, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3567789
Fax: (650)3567782
Email: nationpump88@yahoo.com.vn

6.  CTY CP NHỰA VÂN ĐỒN (SIMIPLAST) - CN
Ngành nghề: NHỰA - SẢN PHẨM
Địa chỉ: ĐƯỜNG NA6 KCN MỸ PHƯỚC 2, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3553081
Fax: (650)3553080

7.  CTY TNHH TATUNG VIỆT NAM
Ngành nghề: ĐIỆN - ĐỒ DÙNG BẰNG ĐIỆN
Địa chỉ: ĐƯỜNG NA3 KCN MỸ PHƯỚC 2, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3567800
Fax: (650)3567821
Email: j.b.hsu@tatung.com

8.  CTY TNHH JIU YANG VIỆT NAM
Ngành nghề: SƠN - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: LÔ F-2C-CN ĐƯỜNG NA1 KCN MỸ PHƯỚC 2, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3553836
Fax: (650)3553837
Email: JIUYANGVN@VNN.VN

9.  CTY TNHH I & Y VINA
Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: LÔ D-10B ĐƯỜNG NA4 KCN MỸ PHƯỚC 2, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3553428
Fax: (650)3553433
Email: viola_korea@yahoo.com.vn

10.  CTY TNHH OVI CABLES VIỆT NAM
Ngành nghề: ĐIỆN - DÂY & CÁP ĐIỆN
Địa chỉ: LÔ E-4A1-CN & LÔ E-4B-CN ĐƯỜNG NA2 KCN MỸ PHƯỚC 2, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3553683
Fax: (650)3553685
Email: camtuovi@gmail.com

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC 1


1.  CTY TNHH DE HEUS
Ngành nghề: GIA CẦM, GIA SÚC - THỨC ĂN & THIẾT BỊ
Địa chỉ: LÔ G-2-CN KCN MỸ PHƯỚC 1, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3558380
Fax: (650)3553082

2.  CTY TNHH PRIMACY VIỆT NAM
Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG N5 KCN MỸ PHƯỚC 1, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3567317
Fax: (650)3567316
Email: petertsai92@yahoo.com.tw

3.  CTY TNHH BAO BÌ ĐÔNG NAM VIỆT
Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: LÔ K2 ĐƯỜNG N7 KCN MỸ PHƯỚC 1, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3558067
Email: dongnamviet@vnn.vn

4.  CTY TNHH THÁI LONG VIỆT NAM
Ngành nghề: NHỰA - NGUYÊN LIỆU
Địa chỉ: ĐƯỜNG N7 KCN MỸ PHƯỚC 1, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3567001
Fax: (650)3567002
Email: thailongvn@vnn.vn

5.  CTY TNHH CHIN HSIN VIỆT NAM
Ngành nghề: CHỈ - MAY & THÊU
Địa chỉ: ĐƯỜNG D9 KCN MỸ PHƯỚC 1, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3558188
Fax: (650)3558189
Email: chinhsin@hcm.vnn.vn

6.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TAI JAAN (VIỆT NAM)
Ngành nghề: VAN CÔNG NGHIỆP
Địa chỉ: ĐƯỜNG D9 KCN MỸ PHƯỚC 1, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3567222
Fax: (650)3567225
Email: taijaanvn@vnn.vn ; taijaanvn@yahoo.com

7.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP GỖ GRAND ART VIỆT NAM
Ngành nghề: GỖ - SẢN PHẨM
Địa chỉ: ĐƯỜNG D17 KCN MỸ PHƯỚC 1, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3558356
Fax: (650)3558359
Email: grand_art_vn@yeah.net

8.  CTY TNHH VINA RONG HSING
Ngành nghề: DA & GIẢ DA
Địa chỉ: ĐƯỜNG D1 KCN MỸ PHƯỚC 1, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3567698
Fax: (650)3556080
Email: jimhong@ronghsing.com

9.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP GỖ KAISER VIỆT NAM
Ngành nghề: GỖ - SẢN PHẨM
Địa chỉ: ĐƯỜNG D9 KCN MỸ PHƯỚC 1, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3558325
Fax: (650)3558324
Email: kaiservn@vnn.vn

10.  CTY TNHH ĐIỆN TỬ HÂN VIỆT
Ngành nghề: ĐIỆN TỬ - DỤNG CỤ, THIẾT BỊ & LINH KIỆN
Địa chỉ: ĐƯỜNG N5 KCN MỸ PHƯỚC 1, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3567357
Fax: (650)3567360
Email: signalcable@vnn.vn

11.  CTY TNHH XƯỞNG GIẤY CHÁNH DƯƠNG
Ngành nghề: GIẤY - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG D15 KCN MỸ PHƯỚC 1, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3558008
Fax: (650)3558009
Email: CHENGYANG2906@YAHOO.COM

12.  CTY CP THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ĐỒNG TÂM (NUTIFOOD)
Ngành nghề: SỮA & CÁC SẢN PHẨM
Địa chỉ: LÔ E3-E4 ĐƯỜNG D1 KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC 1, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3567420
Fax: (650)3567190
Email: nutifood@nutifood.com.vn

13.  CTY TNHH CÔNG NGHIỆP DỆT HUGE BAMBOO
Ngành nghề: MAY MẶC - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG N7 KCN MỸ PHƯỚC 1, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3566566
Fax: (650)3553364
Email: huge-bamboo@hcm.vnn.vn

14.  CTY TNHH TRY ON RUBBER VIỆT NAM
Ngành nghề: GIÀY, DÉP - THIẾT BỊ & PHỤ LIỆU
Địa chỉ: ĐƯỜNG N6 KCN MỸ PHƯỚC 1, TT.MỸ PHƯỚC, H.BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (650)3553739
Fax: (650)3553736
Email: ZZX.TRVN.MEIBU.COM

Trên đây là danh sách các công ty đang hoạt động trong khu công nghiệp Mỹ Phước 1 - Bến Cát, Bình Dương.
Share
 
Copyright © 2015 Đất nền chính chủ